Performance marketing

Performance marketing är en omfattande term för marknadsföring och annonsering online där annonsörer endast betalar när en specifik åtgärd inträffar. Dessa åtgärder kan inkludera en genererad lead, en försäljning, ett klick och mer.

Man kan se performance marketing som motsatsen av traditionell marknadsföring, för att genom traditionell kommunikation fokuserar man mer på att nå så många som möjligt – men med performance marketing fokuserar man på att träffa med rätt budskap till de rätta personerna.

En omfattande term, Performance Marketing, är en kombination av betald reklam och varumärkesmarknadsföring, men endast utbetalas när den avslutade önskade åtgärden äger rum.

Sarah Bundy

Källa till bild

Hur fungerar performance marketing?

Man kan dela in performance marketing i fyra grupper: återförsäljare, dotterbolag, anslutna nätverk och tredjepartsplattformar. Varje grupp är avgörande för att en sån typ av marknadsföring ska fungera, och de samarbetar hela tiden med varandra. Var och en i gruppen har sin egen roll för att få det önskade resultatet, och denna marknadsföringsmetod kräver därefter att annonsören betalar utgivarna när en specifik åtgärd är klar.

Olika typer av performance marketing

Vilka är de vanligaste metoderna att använda?

💰Affiliate marknadsföring = Som innebär att en återförsäljare betalar en provision till dotterbolaget när dotterbolagets trafik leder till ett köp eller ett genomförande av en specifik åtgärd.

✅Native reklam = De är specifikt utformade annonser som lagas för att likna en webbsidas färg, layout och tema. Annonsen placeras bland vanligt innehåll för att ge en högre konverteringsfrekvens.

🔖Sponsrat innehåll = Online-publikationer och andra webbplatser lagar innehåll som liknar deras egna innehåll men som betalas av annonsörer. Innehållet identifieras vanligtvis som ”betalt” eller ”sponsrat” på något sätt.

📱Sociala medier = Marknadsföring av ett varumärke eller produkt på sociala medier för att få trafik och engagemang genom att gilla, dela och klicka. Detta är en viktig drivkraft för e-handel.

🔍Sökmotormarknadsföring (SEM) = SEM är en betald ansträngning för att få medvetenhet om märket genom sökmotorer. Den obetalda versionen av sökmotormarknadsföring kallas SEO (sökmotoroptimalisering), där ett märke vanligtvis innehåller sökord och fraser som ofta söks av målgruppen på en webbplats. Med SEM använder man målsökord och skapar annonser som visas högst upp i sökmotorerna ovanför de organiska resultaten.

Bedrift som använder performance marketing

Performance marketing med prestanda kan variera från webbannonser till popup-fönster, kostnad per visning placerat tillsammans med relevant innehåll och kostnad per klick. De köps vanligtvis från webb-eller mobilutgivare som genererar stora mängder trafik.

Google och Facebook är exempel på bedrifter som använder performance marketing, men mindre webbplatser som bloggar är också involverad i det. Varumärken annonserar genom dessa plattformar eftersom de kan få en spårbar, mätbar och kvantifierbar information om deras utgifter på annonser som med rätt verktyg kan kopplas direkt tillbaka till försäljningen.

Med performance marketing kan man ta fram mycket mer målriktade kampanjer för att nå sin målgrupp. De stora bedrifterna så som Google och Facebook som har succé använder denna marknadsföring för att man marknadsför relevant och aktuellt innehåll för sina besökare. Det är verkligen värt att undersöka performance marketing för att de flesta tillbringar sin tid online idag.

Resultat

De fyra vanligaste resultaten som man gärna nämner inom performance marketing är:

  • CPM (cost-per-mille/kost-per-tusen): som är en prismodell som baserar sig på antal gånger din annons visas. Priset på CPM är som regel retargeting och bannerannonsering.
  • CPC (cost-per-click/kost-per-klick): detta är nätannonser där man betalar för varje klick som annonsen får. Pris per klick kan variera utifrån konkurrensen på sökordet du önskar att skapa synlighet genom, samt kvaliteten på din annons och hemsidan/landningssidan du pekar till.
  • CPL (cost-per-lead/kost-per-lead): en prismodell där man tar betalt för de antal hänvändelser från potentiella kunder (leads) som annonsen genererar. Detta är grunden för att förhandla fram priset som alla ledd är nöjda med.
  • CPA (cost-per-action/kost-per-handling): detta är annonsering där man sätter pris utifrån en konkret handling, till exempel ett köp. Detta är en vanlig modell inom affiliate marknadsföring, som är baserat på att annonsörer betalar en provision till nätaviser, bloggar och hemsidor som promoterar dem genom annonser, linkar eller artiklar.

Uppsummering

Performance marketing kan alltså hjälpa till med medvetenhet om varumärken, bestämma de bästa punkterna för att nå en demografisk målgrupp, få en bättre förståelse av det totala värdet av livstiden av kundens resa, och förhoppningsvis på ett effektivt sätt skapa försäljning.

– Frida

Källor:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *